Com saber si el teu gos té el virus del Brom

2022-10-06

El virus del Brom, conegut també com distemper o malaltia de Carré, és un virus amb una elevada taxa morbiditat i mortalitat entre els gossos, que acostuma a afectar a cadells degut al seu sistema immunitari encara en desenvolupament. Acostuma a afectar especialment al sistema respiratori i digestiu, però en un estat avançat de desenvolupament porta també a problemes al sistema nerviós central.

Gran part dels contagis es produeixen mitjançant el contacte estret amb gossos infectats, incloent el compartir menjar i aigua. Acostuma a incubar-se en un període de 15 dies.

La millor mesura de prevenció del virus del Brom es la vacunació del nostre gos seguint les pautes d'experts veterinaris. Es tracta d'una afecció delicada que no té cura, deixant al gos exposat al constants problemes de salut degut a la baixada del seu sistema immunitari.

Símptomes del Virus del Brom

El Virus del Brom té uns símptomes variats, depenent del grau de contagi del gos. De fet, algunes branques del virus poden arribar a ser més violentes que altres, pel qual trobarem graus d'afectació majors o menors. A més, el Virus del Brom debilita el sistema immunitari del gos, portant a que pateixi una predisposició a patir altres malalties.

Els principals símptomes del Virus del Brom són:

  • Secreció nasal elevada y problemes respiratoris com amigdalitis o pneumònia.
  • Deshidratació y problemes gastrointestinals com diarrea o vòmits.
  • Febre alta.
  • Problemes oculars. En alguns casos poden derivar en casos de pèrdua de visió
  • Alteració del sistema nerviós central del gos, provocant tremolors i rampes musculars.
  • Problemes dentals, a les genives i peces.
  • Formació excessiva de pell al nas i les aletes.

Diagnòstic del Virus del Brom

Molts cops és complicat pels amos del gos identificar que la mascota pateix del Virus del Brom. Els símptomes inicials són dèbils. Per això és important dur a terme visites periòdiques al veterinari, evitant així a que la malaltia arribi a estats avançats

A la Clínica Veterinaria Santa Marta realitzem anàlisis detallats del gos per avaluar amb precisió els símptomes i el seu estat de salut. Normalment és fàcil identificar el virus mitjançant un anàlisi de sang, mesurant el nombre de globus vermells i blancs. Quan experimenten els símptomes al sistema nerviós, els paràmetres que indiquen canvis inflamatoris presenten alteracions.

Hi ha altres proves que realitzem al nostre laboratori propi de Mataró que ens permeten tenir resultats al moment i començar el tractament de curació pel Virus del Brom. Per exemple: mostres d'orina, de líquid cefalorraquidi i de frotis conjuntiva.

Prevenció del Virus del Brom

Podem evitar que el nostre gos sigui víctima de contagi del Virus del Brom mantenint les pautes de vacunació al dia. Quan l'animal és un cadell s'ha de posar la primera vacuna contra el Virus del Brom a les 8 setmanes. A partir d'aquí, hem d'acudir anualment al nostre veterinari per injectar una dosi de la vacuna.

A Santa Marta veterinari en Mataró fem el seguiment del teu cadell des de les primeres setmanes de vida del gos per evitar que es contagiï de malalties com el Virus del Brom, l'hepatitis canina o la ràbia. A més, les revisions periòdiques són imprescindibles perquè el tu gos es mantingui sempre sa.

Tractament del Virus del Brom

Com hem destacat durant tot l'article, la millor eina és la prevenció. No obstant, si el nostre gos ja està contagiat de la malaltia, existeixen diversos tractaments possibles per apaivagar els símptomes, ja que és impossible la seva eliminació un cop s'ha contagiat.

El treball dels veterinaris en aquests casos consisteix en la pal·liació dels efectes del Virus del Brom. Per una banda, es realitzarà un tractament contra la deshidratació del gos mitjançant fluïdoteràpia i l'ús de suplements vitamínics adaptats a cada animal per evitar el risc de contraure altres malalties secundàries derivades de la baixada del sistema immunitari de l'animal. En aquest sentit, si el gos contreu altres malalties derivades del Virus de Brom, es tractaran amb eficàcia específica.

Evita que el teu gos es contagiï del Virus del Brom mitjançant revisions periòdiques a la Clínica Santa Marta de Mataró. Posa't en contacte amb nosaltres per més informació. 

Trucar
whatsapp