Mascotes i sobrepès: què cal tenir en compte?

2022-01-25

La mala alimentació i els mals hàbits poden portar a les nostres mascotes a patir sobrepès. En aquest article us expliquem les causes i el tractament per recuperar el pes ideal de la teva mascota

El sobrepès o obesitat s'ha convertit en un fenomen cada cop més estès entre les nostres mascotes. Aquest sobrepès s'origina en els nostres animals degut a un desequilibri prolongat entre la ingesta d'energia que fa la mascota i la despesa energètica que li comporta el seu dia a dia. Si aquest desequilibri es manté en el temps, el sobrepès es pot convertir en obesitat, considerat com un estat clínic d'alteració de la salut general.

Tal i com passa amb els humans, l'aparició de sobrepès o obesitat entre les nostres mascotes, generalment, s'origina per múltiples factors. Tanmateix, hi ha evidències d'una tendència creixent en el sobrepès de les nostres mascotes, sobretot en gossos i gats. Actualment, s'estima que entre un 20% i un 40% dels gossos i gats de les nostres llars pateixen sobrepès o obesitat.

Aquest sobrepès de les nostres mascotes suposa un risc per al desenvolupament d'altres malalties. El sobrepès i l'obesitat de mascotes està associada a patologies, com ara l'osteoartritis, la dificultat respiratòria, la intolerància a la glucosa, la diabetis, la hipertensió i la disminució de la tolerància a la calor. D'altra banda, el sobrepès també suposa un risc afegit en intervencions anestèsiques o quirúrgiques.

Per tot això, des de la Clínica veterinària Santa Marta, considerem essencial la detecció precoç de l'obesitat i el sobrepès en les nostres mascotes. Una detecció precoç d'aquest desequilibri permet assolir una atenció mèdica més eficient i augmentar la qualitat i l'esperança de vida de la nostra mascota. 

Els factors que inciten el sobrepès de la nostra mascota

Els motius que porten a la nostra mascota a patir sobrepès o obesitat són múltiples. Els més comuns són els següents: 


  • Alimentació. Tal i com passa amb els humans, les mascotes com gossos i gats són vulnerables a una alimentació poc saludable. Les dietes amb farines refinades, greixos, sucres i sal no són recomanables per a les nostres mascotes. Per aquest motiu, comptar amb un pinso que els ofereixi una alimentació equilibrada, rica en fibres i proteïnes es primordial per evitar l'obesitat. 
  • La relació entre els humans i la mascota. El desequilibri entre l'energia consumida i l'energia ingerida de la mascota també es pot deure a la relació amb nosaltres. L'activitat física de la mascota, i en especial dels gossos, depèn de nosaltres. I també som nosaltres qui els alimentem.
  • L'ansietat. En el cas dels gossos, el seu entorn ambiental els pot generar ansietat. Aquesta ansietat es tradueix en una ingesta més compulsiva que pot provocar sobrepès.
  • L'esterilització. La castració o esterilització de la mascota també pot ser un factor de risc per al sobrepès. L'alteració d'hormones que genera l'esterilització farà que la mascota augmenti el seu pes, tot i tenir la mateixa alimentació que abans. Per això existeixen pinsos especials per a mascotes esterilitzades, que reequilibren la densitat calòrica de l'aliment.

Com tractar el sobrepès de la meva mascota? 

Assolir el pes ideal de la nostra mascota millorarà la seva qualitat de vida. Tanmateix, com que es tracta d'un desequilibri multifactorial, no sempre és senzill tractar el sobrepès del nostre gat o gos. El tractament tradicional contra l'obesitat de mascotes passa pel control de la seva dieta. A la Clínica veterinària Santa Marta realitzem una avaluació global de la mascota per diagnosticar la magnitud del seu sobrepès. A partir d'aquí, confeccionem una dieta a mida per la mascota que li ofereixi l'energia calòrica que necessita.

La clau per assolir retornar la mascota al seu pes ideal passa per canviar els hàbits. Comptar amb una dieta equilibrada des del punt de vista nutricional és el primer pas. Posteriorment, caldrà aplicar canvis en l'estil de vida de l'animal. Entre ells, caldrà aconseguir una major activitat física i millorar la qualitat de vida i tranquil·litat de la mascota.

A la Clínica veterinària Santa Marta comptem amb una gran varietat de pinsos que ajuden a adaptar la dieta de la mascota a les seves necessitats. T'acompanyem en el procés d'avaluació, tractament i seguiment de la teva mascota. 

Trucar
whatsapp